Category Archives: پايان نامه

درباره کتاب “مهندسی یکپارچگی نرم افزار” و مقاله “یکپارچگی برنامه های کاربردی سازمانی”

چند وقت پیش به یک مغازه رفته بودم. مغازه دار یک اسکناس پنجاه هزار تومنی قلابی رو که از قرار معلوم از یکی از مشتریانش گرفته بود، چسبونده بود روی دیوار و زیرش نوشته بود، “لطف یک مشتری نما!”. در … Continue reading

Posted in عمومي, پايان نامه, یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی سازمانی - EAI | ۲ Comments

مقاله علمی پژوهشی: چارچوب مقایسه و ارزیابی فناوری های یکپارچه سازی برنامه های کاربردی سازمانی

قبلاً در مطلبی با عنوان “چکیده پایان نامه ارشد…” از چارچوبی نام برده شد که به متخصصین فناوری اطلاعات در ارزیابی و مقایسه انواع فناوری های مطرح در یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی کمک شایانی می نماید. این چارچوب که … Continue reading

Posted in مدیریت فرایندهای کسب و کار-BPM, معماری سرویس گرا-SOA, مهندسی نرم افزار, پايان نامه, یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی سازمانی - EAI | Leave a comment

سمینار کارشناسی ارشد: مفاهیم، راهبردها و فناوری های یکپارچه سازی برنامه های کاربردی سازمانی

“یکی از جهت گیری های اصلی فناوری اطلاعات، یکپارچه سازی و اتصال سیستم ها و فناوری‌های اطلاعاتی جهت دست یابی به سیستم های یکپارچه و بدون درز است تا بدین وسیله، بستر مورد نیاز جهت تحقق جامعه اطلاعاتی فراهم گردد. … Continue reading

Posted in پايان نامه, یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی سازمانی - EAI | ۲ Comments

ارزیابی میزان پیچیدگی پروژه های یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی: پایان نامه

قبلاً در مطلبی با عنوان ” EAI کسب و کار آسانی نیست” به صورت اجمالی به ابعاد پیچیده پروژه های یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی اشاره شد و بر لزوم مطالعات امکان سنجی قبل از اجرای این نوع از پروژه … Continue reading

Posted in مهندسی نرم افزار, پايان نامه, یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی سازمانی - EAI | Leave a comment

چکیده پایان نامه ارشدم: چارچوبی جدید جهت ارزیابی قابلیت های فناوری های یکپارچه سازی برنامه های کاربردی سازمانی (EAI)

چکیده پایان نامه ارشدم (در رشته مهندسی فناوری اطلاعات) که در تاریخ ۲ اردیبهشت ۸۷ در دانشگاه تربیت مدرس با راهنمایی دکتر بحرینی نژاد و مشاوره دکتر مقدم چرکری دفاع کردم، به شرح زیر بود: فناوری های نرم افزاری یکپارچه … Continue reading

Posted in مدیریت فرایندهای کسب و کار-BPM, معماری سرویس گرا-SOA, پايان نامه, یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی سازمانی - EAI | Leave a comment