Category Archives: کارت هوشمند

مقاله “ارزیابی آمادگی ثبت احوال خراسان جنوبی جهت بهره برداری از تجارب استقرار کارت ملی هوشمند در دنیا”

چکیده: طرح کارت ملی هوشمند ایران در حال حاضر در مرحله پایلوت قرار دارد و به زودی وارد فاز سوم یعنی استقرار در کلیه استان­های کشور خواهد شد. بر این اساس، ارزیابی میزان آمادگی هر استان جهت استقرار بی نقص … Continue reading

Posted in دولت الکترونیکی, طرح پژوهشی, کارت هوشمند | Leave a comment

مقاله “ارائه چارچوب استانی تجارب استقرار کارت ملی هوشمند ایران در خراسان جنوبی بر مبنای مطالعه و بومی سازی تجارب سایر کشورها”

چکیده مقاله: یکی از طرح‌های ملی حوزه فناوری اطلاعات کشور که در حال حاضر در مرحله پایلوت قرار دارد و بزودی وارد فاز سوم یعنی استقرار در کلیه استان‌های کشور خواهد شد، طرح کارت ملی هوشمند ایران است. لذا این … Continue reading

Posted in دولت الکترونیکی, طرح پژوهشی, کارت هوشمند | Leave a comment

مقاله “ارزیابی برنامه ها و فرایندهای عملیاتی کلیدی مورد نیاز جهت استقرار کارت هوشمند ملی در استان خراسان جنوبی”

طرح کارت ملی هوشمند ایران در حال حاضر در مرحله پایلوت قرار دارد و به زودی وارد فاز سوم یعنی استقرار در کلیه استان های کشور خواهد شد. امکان سنجی و بررسی آمادگی الکترونیکی ادارات ثبت احوال از مباحث مطرح … Continue reading

Posted in دولت الکترونیکی, طرح پژوهشی, کارت هوشمند | Leave a comment

افتخارات طرح پژوهشی “مطالعه امکان سنجی جایگزینی کارت هوشمند ملی به عنوان تنها سند شناسایی ایرانیان در استان خراسان جنوبی”

همانطور که در پست قبلی نیز مطرح شد، طرح پژوهشی استانی اینجانب با عنوان “مطالعه امکان سنجی جایگزینی کارت هوشمند ملی به عنوان تنها سند شناسایی ایرانیان در استان خراسان جنوبی” در تیرماه ۱۳۹۱ با موفقیت به پایان رسید. خوشبختانه … Continue reading

Posted in دولت الکترونیکی, طرح پژوهشی, عمومي, کارت هوشمند | Leave a comment

چکیده طرح پژوهشی استانی “مطالعه امکان سنجی جایگزینی کارت هوشمند ملی به عنوان تنها سند شناسایی ایرانیان در استان خراسان جنوبی”

در سال گذشته،با پیشنهاد اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی و بر اساس اولویت های پژوهشی سازمان ثبت احوال کل کشور، بنده فعالیت بر روی یک طرح پژوهشی استانی با عنوان”مطالعه امکان سنجی جایگزینی کارت هوشمند ملی به عنوان … Continue reading

Posted in دولت الکترونیکی, طرح پژوهشی, کارت هوشمند | Leave a comment