Category Archives: آفیس شیرپوینت-Office SharePoint

مقایسه انواع سیستم های مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) موجود در ایران

اگر شما هم مثل من! جزء طرفداران سیستم های مدیریت فرایندهای تجاری (BPM) باشید، حتماً با مسئله ارزیابی و مقایسه انواع سیستم های BPM موجود در ایران درگیر بوده و یا هستید. با توجه به آن که در صورت استقرار … Continue reading

Posted in آفیس شیرپوینت-Office SharePoint, مدیریت فرایندهای کسب و کار-BPM, معماری سرویس گرا-SOA, مهندسی نرم افزار, یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی سازمانی - EAI | Leave a comment

مرور تصویری قابلیت های BPM فناوری Office SharePoint

یکی از قابلیت های SharePoint، مدیریت گردش کار و کارتابل است. این قابلیت ها به همراه توانایی های گردش کار WWF و قابلیتهای EAI محصول Biztalk مایکروسافت، نیازمندی های سازمان ها در حوزه BPM را تا حد زیادی پوشش می … Continue reading

Posted in آفیس شیرپوینت-Office SharePoint, مدیریت فرایندهای کسب و کار-BPM | Leave a comment

تاریخچه تصویری SharePoint (از گذشته تاکنون)

اگه به فناوری SharePoint علاقه مند باشین، مشاهده یه تاریخچه تصویری از اون حتماً براتون جذابه من که خیلی خوشم اومد

Posted in آفیس شیرپوینت-Office SharePoint | Leave a comment

فناوری SharePoint، راه حلی مناسب برای تحقق Front-end دولت الکترونیک

حتماً شما هم واژه دهن پر کن! دولت الکترونیک رو شنیدین. شایدم توی یکی از همایشای متعددی که برای نظریه پردازی! در این ارتباط برگزار میشه، شرکت کرده باشین. بعد از این که مدل های مفهومی و چارچوب های نظری … Continue reading

Posted in آفیس شیرپوینت-Office SharePoint | Leave a comment

اندر حکایت فناوری SharePoint

یکی از مسائلی پیش روی سازمان ها در ارتباط با اسناد مایکروسافت آفیس، اشتراک، مبادله و به روزرسانی هماهنگ شده این اسناد با سایر افراد و گروه های سازمان می باشد. مایکروسافت با معرفی فناوری Office SharePoint مساله اشتراک، به … Continue reading

Posted in آفیس شیرپوینت-Office SharePoint | Leave a comment