استارتاپ یا استارتاپ ایونتس؟

در شهرهای کویری کشور، ضرب المثلی به قدمت تاریخ حفر قنوات داریم که می گوید “اگر برای ما آب ندارد، برای شما که نان دارد”. این ضرب المثل به چاخوهایی (چاه‌کن‌هایی) اشاره دارد که تا ما و پدرانمان و پدران پدرانمان و پدرجد پدرانمان به خاطر داریم، مشغول لایروبی قنوات بوده‌اند و از این راه امرار معاش می‌کرده‌اند.

بی انصافی است اگر نگوییم بسیاری از آنها مردان شریفی هستند که حتی تا پای جان در این حرفه پیش رفته‌اند. اما کم نداریم چاخوهایی که نتیجه چندسال لایروبی آنها شده، یک جیب پر پول برای خودشان و یک قنات بی‌آب برای ما!

به این افراد باید گفت که اگر لایروبی ” برای ما آب ندارد، برای شما که نان دارد”.

وضعیت کارآفرینی امروز ایران نیز شده است مثل همین قنات‌ها! فقط کافی است به جای قنات بگذارید استارتاپ و به جای چاخو بگذارید استارتاپ‌ایونتس*.

استارتاپ‌ایونتس نقش همان چاخوها را دارد و با این هدف راه افتاده‌ که تاسیس استارتاپ‌ها را تسهیل کند و موانع و مسائل پیش‌روی آنها را لایروبی کند و صد البته تا زمانی که این ماموریت را دنبال نماید، محترم است و قابل ستایش و باید از آن حمایت جدی کرد.

اما اگر هدفش شد، شهرت یک عده یا جیب پرپول عده‌ای دیگر، بنا به تجربه قدیم نان و آب و قنات، شک نکنید که نبودش فرق چندانی با بودنش ندارد. پس اگر می‌خواهیم به این آسیب دچار نشویم، هدف از برگزاری این رویدادها را فراموش نکنیم!

* پی‌نوشت: برای آن که به کسی برنخورد از واژه خودساخته استارتاپ ایونتس استفاده کردم که سمبل انواع رویدادهای حوزه کارآفرینی کشور است.

This entry was posted in استارتاپ, عمومي, کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی. Bookmark the permalink.

پاسخ دهید