برنامه شما برای سال ۹۵ چیست؟ پیشاهنگی، روزمرگی یا میرایی

در فرهنگ ایرانیان, ماهی نماد زندگی است. اما ماهیان را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد.
☑️ دسته اول, ماهیان مرده ای هستند که اگرچه ظاهرا زنده اند, اما کاملا اسیر جریانات روزگار هستند و با جریان متلاطم آب به سرعت به سمت منجلاب و مرداب حرکت می کنند. این گروه, نادانسته مسیر میرایی را انتخاب کرده اند و تفاوتی با ماهیان مرده ندارند.
☑️ گروه دوم اما روزمرگی می کنند  و اگرچه با جریان آب همراه نمی شوند, اما همیشه همراه با سایرین در محدوده مشخصی از رودخانه مشغول روزمرگی و گذران عمر هستند. این گروه که درصد زیادی از ماهیان را نیز تشکیل می دهد, به سمت مرداب حرکت نمی کنند, اما جرات حرکت به سمت سرچشمه ها را هم ندارند.
☑️ گروه سوم اما ماهیان پیشاهنگی هستند که تعدادشان نیز بسیار اندک است و در معنای واقعی کلمه, زنده و پویا هستند و آنقدر خلاف جهت جریان آب شنا می کنند تا به سرچشمه زلال کمال و تعالی برسند. اگرچه در این مسیر, مصیبت ها و خطرات فراوانی وجود دارد, اما نسل بعدی ماهی ها فرزندان همین گروه اندک خواهند بود و عملا آنها هستند که سرنوشت آینده ماهیان را رقم می زنند.

آخرین روز سال ۹۴ است. در سال ۹۵, در کدام مسیر حرکت خواهیم کرد. پیشاهنگی, روزمرگی یا میرایی؟

سال خوبی داشته باشید
با احترام
حسین مرادی

This entry was posted in استارتاپ, عمومي, کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی. Bookmark the permalink.